2022

  • Vriendelijk denken

    Merk je ook wel eens hoe pittig je gedachten zijn? Hoe lelijk of oordelend? Ik word er soms moedeloos van, dan weet ik niet goed wat ik moet. Schrijven is voor mij een steun. Na wat innerlijk werk biedt schrijven mij verlichting en verzachting. Het is een poosje geleden dat ik schreef! Een transitieperiode brak aan sinds corona, maar ook door een aantal andere ontwikkelingen in mijn werkleven. Het was heel lastig en mooi tegelijk, en dat is het nog steeds. Ik besef me dat ik een heel eigen rol heb in het leven, misschien wel zoals wij allemaal? Maar hoe erg doe ik mijn best om bij anderen te…